Klātienes mācības
Neklātiene un eksternāts
BEZMAKSAS tālmācība

AKTUĀLI!

Piesakies salidojumam šeit (ej.uz/vvvsalidojums2017)

Šīs nedēļas ēdienkarte

2016./2017. mĀcĪbu gada brĪvlaiku grafiks:

1.klasei papildus brīvlaiku piešķir 2.semestrī.

 

2.septembra videokonference tĀlmĀcĪbas skolĒniem:

 

Jaunumi: