Esi sveicinĀts Ventspils vakara vidusskolas mĀjaslapĀ

 

Ventspils vakara vidusskola ir skola, kas piedāvā iespēju mācīties jebkuram, kas vēlas iegūt vidējo izglītību, jebkurā vecumā.

Katram ir iespējams izvēlēties sev piemērotāko mācību programmu.

Ventspils vakara vidusskola 1946./1947. mācību gadā tika izveidota kā Strādnieku jaunatnes skola - Užavas ielā 8.

Vairāk...

Jaunumi: