Klātienes mācības
Neklātiene un eksternāts
BEZMAKSAS tālmācība

AktuĀLI!

Š. g. 27. novembrī Ventspils vakara vidusskolas skolotāji un darbinieki piedalīsies izglītības un zinātnes darbinieku vienas dienas brīdinājuma streikā, tāpēc šajā dienā skolotāji, kuri nestreiko, strādā pēc plānotā stundu saraksta un piektdienas konsultāciju grafika.

Sākumskolas klasēm stundas nenotiek! 5./6. kl. skatīt stundu izmaiņas!

Ar cieņu, VVVsk administrācija

 

 

Šīs nedēļas ēdienkarte

4. septembrA video konference tĀLMĀCĪBAS SKOLĒNIEM:

 

 

 

 

Jaunumi: